Atlas van Nederland

 

 

Deel 1

Bevolking

 

Bevolking, steden en dorpen

 

Na de oorlog kende ons land een geboortenexplosie en nog lange tijd bleef de bevolking, naar Westeuropese maatstaven, opmerkelijk snel groeien. Nu is het getij gekeerd: de bevolking van Nederland vergrijst.

Voorheen bestonden er grote regionale verschillen in huwelijksvruchtbaarheid, die samenhingen met het leven in stad of dorp en met de mentaliteit van de bewoners. Deze scheidslijnen zijn vervaagd; de regionale verscheidenheid van de Nederlandse bevolking wordt nu veel meer bepaald door omvang en invloed van de migratie. Stedelingen gingen buiten wonen; dorpelingen trokken niet meer naar de stad, maar bleven in een vertrouwde omgeving. Vreemdelingen van verschillende herkomst bevolken de oude buurten in de steden. Het  beeld van de woonvormen van stad en land is grondig gewijzigd.

 

Bevolking volgt de bevolkingsontwikkeling vanaf 1795 en tracht de lijn door te trekken tot het jaar 2050. Een reeks momentopnamen en karakteristieke trends voor de periode 1960 - 1990 worden op gedetailleerde kaarten zichtbaar gemaakt. Voor welke problemen ziet onze samenleving zich gesteld, op weg naar een stabilisering van het inwonertal?

 

bron: Atlas van Nederland, Proefdeel, 1984 (Prof. Dr. M. de Smidt)  

copyright: 2001, Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland